JUDr. Ivo Koula, advokát
Tu ne cede malis sed contra audentior ito
Ceník

Cena právních služeb je sjednávána individuálně dle složitosti a časové náročnosti jednotlivých caus. Základem pro stanovení ceny služby je zpravidla advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb.). Advokát je plátcem DPH. Cena porad a konzultací se v závislosti na jejich náročnosti obvykle pohybuje v rozmezí od 500,- Kč do 1000,- Kč bez DPH za započatou hodinu..

Subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora v Praze, Národní 16, 11000 Praha 1.

Rychlý kontakt

JUDr. Ivo Koula
Tel./fax: +420 417 534 444
Email: ikoula@volny.cz