JUDr. Ivo Koula, advokát
Tu ne cede malis sed contra audentior ito
Vítejte v naši advokátní kanceláři

Soukromá advokátní praxe byla založena v okamžiku privatizace advokacie dne 1.7.1990 na základě zákona č. 128/1990 Sb a od počátku je koncipována jako praxe všeobecná (generální).

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, avšak těžiště našeho působení spočívá v oblastech práva občanského, rodinného, obchodního, pracovního a trestního. Co do skladby jedná se převážně o zastupování klientů v soudních řízeních (vč. řízení před Ústavním soudem ČR) ale i v řízeních správních, o sepisy listin právního charakteru, o právní konzultace a drobné porady.

Od počátku praxe jsme poskytli právní služby cca 4200 klientům v cca 5600 případech. Naše klientela představuje pestrou paletu od občanů, podnikatelů, firem, bytových družstev přes obce až k příspěvkovým organizacím či státním orgánům.

Komunikujeme též v německém, anglickém a ruském jazyce. Poskytujeme služby autorizované konverze.

Filosofií naší kanceláře je snaha o co nejefektivnější ochranu a prosazování práv a oprávněných zájmů našich klientů v co možná nejkratším časovém horizontu.
Rychlý kontakt

JUDr. Ivo Koula
Tel./fax: +420 417 534 444
Email: ikoula@volny.cz